A. Draskóczy László írásai, személyes iratai

1.

doboz

1.

Draskóczy László igehirdetései, írásai, cikkei

1947-1950

2.

Draskóczy László: Konfirmációi vezérfonal a Pozsonyi úti gyülekezetben

3.

Draskóczy László idézetgyűjteménye: Örök tanítások

4.

Draskóczy László: Egy ismeretlen Kazinczy-levél

(Irodalomtörténeti Közlemények 1956/3.)

5.

Draskóczy László írásai a misszióról

6.

Egyéb

7.

Draskóczy László írásai:

- A Szentírás

- A mi hitünk

- Az egyház története

- Az egyház élete és szolgálata

- Az egyházi szolgák

- Az egyetemes egyház

- Könyvtárunk

Tartalomjegyzék

- Misszióval kapcsolatos kéziratok, vázlatok

8.

Draskóczy László tudományos munkái:

- Tan és élet a múltszázadbeli református egyházban (Szakértekezés a magyar protestáns egyháztörténet köréből a II. lelkészképesítő vizsgára) Budapest 1932. 50 p. kézírás

- Apostolok cselekedetei 1-8. és 10-28. részeinek fordítása

- Általános megjegyzések az Apostolok cselekedeteinek új fordításával kapcsolatban

- Lukács evangéliuma 1-8. részének fordítása