B. Számadási iratok:

27.

Közalapi költségvetések

1955

Egyházmegyei beosztás

1952

Belső-budapesti lelkészek címjegyzéke

1953

Vel-lista

1953

Közalap éves költségvetése 1955.

1953-1955

28.

Közalapi költségvetések

1956-1958

29.

Közalapi költségvetések

1959-1962

30.

Közalapi költségvetések

1965

Közalapi zárószámadások és vagyon mérlegek

1953-1955

31.

Konventi iroda zárókimutatásai és a Közalap 1956. évi zárszámadása

1946-1956

32.

Közalapi számadások: A-E

1950-1953

33.

Konventi Pénzügyi- és Gazdasági Osztály általános ügyei

1950-1953

34.

Konventi Pénzügyi- és Gazdasági Osztály általános ügyei

1954-1964

10%-os államsegély. Kimutatások és táblázatok. Adóügyek

1950-1954

35.

Békekölcsön jegyzések

1950-1954

Költségvetési előirányzat

1951

Postaköltségek elszámolása

1950-1954

Közigazgatási alap pénzügyei

1952

Konventi segélykérések

1953-1957

36.

OTP mellékletek

1952-1953

37.

OTP iratok

1954-1955

38.

OTP iratok

1956

39.

OTP iratok

1957

40.

OTP iratok

1958

41.

OTP iratok

1959-1960

42.

OTP iratok

1961-63

43.

SZTK ügyek

1953-1958

44.

Ajtósi Dürer sor 33.számú ház pénztári iratai

1959-1962

45.

Pénzügyi számadások. Egyházmegyék és felsőbb egyházi intézmények költségvetései és zárszámadásai

1951-1955

46.

Konventi pénztári számadások, kimutatások

1951-1955

47.

Legáció elszámolások

1955-1960

48.

Legáció elszámolások

1955-1960

49.

Legáció elszámolások

1955-1960

50.

Főkönyvi kivonatok. Költségvetések, zárszámadások. Eredménykimutatások és osztályok tartozása

1950-1956

51.

Konventi iroda pénztári számadásai

1956

52.

Konventi iroda pénztári számadásai

1956

53.

Konventi iroda pénztári számadásai

1956

54.

Konventi iroda pénztári számadásai

1957

55.

Konventi iroda pénztári számadásai

1957

56.

Konventi iroda pénztári számadásai

1957

57.

Konventi iroda pénztári számadásai

1958

58.

Konventi iroda pénztári számadásai

1958

59.

Konventi iroda pénztári számadásai

1958

60.

Konventi iroda pénztári számadásai

1959

61.

Konventi iroda pénztári számadásai

1959

62.

Konventi iroda pénztári számadásai

1959

63.

Konventi iroda pénztári számadásai

1959

64.

Konventi iroda pénztári számadásai

1960

65.

Konventi iroda pénztári számadásai

1960

66.

Konventi iroda pénztári számadásai

1961

67.

Konventi iroda pénztári számadásai

1961

68.

Konventi iroda pénztári számadásai

1961

69.

Konventi iroda pénztári számadásai

1962

70.

Konventi iroda pénztári számadásai

1962

71.

Konventi iroda pénztári számadásai

1962

72.

Konventi iroda pénztári számadásai

1963

73.

Konventi iroda pénztári számadásai

1963

74.

Konventi iroda pénztári számadásai

1963

75.

Konventi iroda pénztári számadásai

1964

76.

Konventi iroda pénztári számadásai

1964

77.

Konventi iroda pénztári számadásai

1964

78.

Dunamelléki Egyházkerület biztosítás nyilvántartásának lapjai

1954

(Egyházmegyénként)

79.

Tiszavidéki Egyházkerület I. biztosítás nyilvántartásának lapjai

1954

(Egyházmegyénként)

80.

Tiszavidéki Egyházkerület II. biztosítás nyilvántartásának lapjai

1954

81.

Adatgyűjtőívek egyházi javadalmazásokról. (Dunamelléki-, Dunántúli-, Tiszáninneni-, Tiszántúli Egyházkerületek)

1958

82.

1. Konventi Iroda és Közalap költségvetése

1955

2. Vegyes közalapi iratok

a. A Közalap működési tervének összefoglaló áttekintése

1954

b. Közalapi osztály szabadság-kimutatása

1958. I.félév.

c. Közalapi osztály szabadság-kimutatása

1959

d. Közalapi osztály szabadság-kimutatása

1960

3. Konventi körlevél a közalapról

1955

4. Közalapi befizetések, járulékhátralékok kimutatása, ügyintézése

1953-1956

5. Lelkészi kölcsönsegély-bizottság jegyzőkönyvei

1950-1951

6. A Konvent közalappal kapcsolatos 1954-534/I.számú körlevelére adott presbitériumi válaszok

1954

7. A Magyar Református Egyház intézményeinek évi költségvetése

1960

83.

1. Megszűnt kongrua egyházi alkalmazottak kartotékjai

1952-1955

2. Nyugdíjintézeti tervkölcsön iratok

1949-1952