3.c. és 3.d. fond Közalapi, Pénzügyi, Gazdasági és Nyugdíjosztály iratai 1946-1965