A zsinat előkészítése és rendje:

42.

doboz

a.

A zsinat napirendje

1951

b.

A zsinati tagok névjegyzéke, nyilvántartása és ülésrendje

1951-1954

c.

A II. ülésszak (Debrecen 1952.) meghívólevele, tárgysorozata és bizottságai

1952

Jegyzőkönyvek:

d.

Zsinati Igazolóbizottsági jegyzőkönyvek

1951-1952

e.

Zsinati Tanácsi jegyzőkönyvek

1951-1952

f.

A zsinat III. ülésszaka VI. ülésének jegyzőkönyve

1953

Adminisztráció:

g.

A zsinat adminisztratív iratai

1951

43.

doboz

Az Erdélyi Református Egyház 1948. évi zsinatának irományai

1948

44.

doboz

Zsinati ülések köriratai