a. Szervezeti iratok

296.

doboz

1.

a.

Alapszabályok ügyei

1921-1935

b.

Szabályrendeletek alkotása

1934-1949

c.

Állam és egyház közötti egyezmény V. tervezete és az 1948. május 22-i tárgyalás jegyzőkönyve

1948

d.

Az egyezmény végrehajtásával kapcsolatos átmenet előkészítése

1948-1951

297.

doboz

2.

a.

Egyházalkotmányi reform ügyében presbitériumok véleménye 14 kérdésre (Egyházkerületek szerint)

1949

b.

Konventi jegyzőkönyvi kivonatok

1943-1949

c.

A Református Egyház előterjesztése a miniszterelnökhöz a németek depportálása ügyében

1947