74. fond Bodonhelyi József iratai

1909-1965

Dr. Bodonhelyi József (Fülöpszállás 1909. márc.15.-Bp. 1965. okt. 24.) református lelkész, vallástanár. A Budapesti Református Teológiai Akadémia prodékánja, professzor, az aberdeeni egyetem tiszteletbeli doktora, egyházmegyei tanácsbíró, a Zsinat tagja, a Kálvin téri gyülekezet lelkipásztora. Iskoláit a szülőhelyén kezdte, a középiskolai tanulmányait a református reálgimnáziumban folytatta, ahol 1928-ban érettségi vizsgát tett színjeles eredménnyel. 1929-ben pedig a görög nyelvből és irodalomból szerzett kiegészítő érettségi bizonyítványt szintén jeles eredménnyel. A Debreceni Egyetem hittudományi karát kitűnő eredménnyel fejezte be. Kormányzógyűrűvel avatták a hittudományok doktorává. Három tanéven át a Halle-wittenbergi majd az aberdeeni egyetemen folytatott tanulmányokat s ez utóbbin bölcsészdoktori fokozatot is nyert. Hazai szolgálatai során segédlelkész volt Budapest-Tisztviselőtelepen, Zuglóban majd másfél évig a Kálvin téren. Rendes lelkészként működött Orgoványban és a debreceni egyetemi gyülekezetben. 1937-ben középiskolai vallástanári vizsgát tett jeles eredménnyel. 1942-ben meghívták a Budapesti Teológiai Akadémia gyakorlati teológiai tanszékére. 1960-ban az aberdeeni egyetem tiszteletbeli doktori címmel tüntette ki. 1961. november 1-től a Budapest - Kálvin téri egyház meghívta lelkipásztorának, ahol négy évig szolgált.

1.

doboz

Bodonhelyi József iratai

1909-1965