73. fond A Nagypénteki Református Társaság

(0,03 fm)

1893-ban alapították meg. A budai református templomban egy nagypénteki istentisztelet hatására (innen az elnevezés) több résztvevőben az a gondolat támadt és el is határozták, hogy árvaházat építenek. Árva, lezüllött iskolaköteles gyermekek számára. Az árvaház nevelési -módszerét- abban határozták meg, hogy a keresztyén otthon, az iskolai tanulás, közösségi munka nevelő hatására jóravaló, dolgos keresztyén polgárok kerülhetnek ki az intézményből.

Országos gyűjtés indult meg azzal az eredménnyel, hogy 1897. Elején megvásárolták a budaörsi Kamaraerdő egy 8 holdas darabját. (Vételár felét Hegedűs Sándor adományozta.) A két emeletes Erzsébet Árvaház röviddel ezután meg is épült lakószobákkal, osztálytermekkel, műhelyekkel.

Homlokzatára Erzsébet királyné mondása került: -Neveld a gyermeket munkára, megél és jó marad.-

1913-ban 56 gyermeknek nyújtott otthont. Az iskolájába kintlakók is jártak.

1.

doboz

Évkönyvek, fényképek

1910-1912