62. fond Sylvester Irodalmi és Nyomdai Intézet iratai 1928-1945

(0,16 fm)

1922.október 31-én Tildy Zoltán és Bereczky Albert református lelkészek irányításával létrejött Tahitótfaluban a Sylvester nyomda. A nyomda célja a református hitnek és az egyházi értékeknek a képviselete. A nyomda folyamatosan bővült. 1923-1924-ben a nyomda technikai fejlődésen ment át. A Sylvester nyomda adta ki a Magyar Traktátus Társaság kiadványait, a Keresztyén Család, a Téli Újság, az Egyházi Híradó című újságokat is. 1928 őszén Budapestre költözött a nyomda a Filadelfia Diakonissza Intézet területére. 1929. január 1-ével részvénytársasággá alakult át. A Sylvester Rt. ügyvezető igazgatója Tildy Zoltán lett. 1943. április 18-ig Takáts Albert, mint ügyvivő intézte a vállalat ügyeit. 1943. áprilisától-1944. június 30-ig Németh Péter kereskedelmi igazgató vitte az ügyeket Schlitt Henrik műszaki igazgatóval. 1947. január 1-től 1949 decemberéig az államosításig az igazgatóság elnöke Péter János volt.

1.

doboz

1.

a.

Alapítólevél. Alapszabály. Jegyzőkönyvek

1928-1932

b.

Igazgató ülési jegyzőkönyvek

1929-1931

Novoth-féle jelentések

1931

Levelezés Tildy és Dr Vass urakkal

1928-1932

c.

Igazgatósági tagok iratai, fellebbezései

1928-1932

2.

Szervezeti iratok, jelentések, megállapodások

1928-1932

3.

Vass Sándor periratai

1928-1945

4.

A Sylvester Nyomdai Intézet első 5 esztendeje

1922-1927

5.

A Filadelfia Diakonissza Intézet és a Sylvester Nyomda története. Kovácsy Margit nyugalmazott diakonissza testvér feljegyzései 1975. május 1.

2.

doboz

6.

Nyomdai ügyekben levelezés

1935-1936

7.

A Sylvester Rt. szanálásával kapcsolatos megállapodások

1931-1941

Levél az orosz parancsnokhoz a nyomda működésének engedélyezése tárgyában

1945

8.

Pénztári kimutatások, jelentések és munkakötések

1929-1931

Kibontakozási tervezet

1932-1934

9.

Elszámolások, folyószámlák és számlák

1929-1931

Zárszámadás

1940

10.

Prospektusok