61. fond Hit és Szolgálat Mozgalma iratai (A Református Jövő című lap mozgalma) 1928-1930.

(0,08 fm)

A Református Jövő c. lap mozgalma volt a Hit és Szolgálat Mozgalom, melynek iratait őrizzük 1928-193o. közti időről.

1.

doboz

1.

A Hit és Szolgálat Mozgalma által kezdeményezett református napilap ügye

1928

2.

A mozgalom által szervezett I. Református Nagygyűlés emlékkönyve: Dicsőség Istennek

1927

3.

Az I. Református Nagygyűlésre jelentkezési felhívás

1926

4.

A VI. Református Nagygyűlésen elhangzott előadások és üdvözlések

1938

5.

A mohácsi Református Nagygyűlés emlékkönyve: Négyszázados sírok felett

1926

6.

Pénztárkönyv

1929-1930

7.

Pénztári kimutatások, megajánlások

1929-1930

8.

Pénztári mellékletek

1929