56. fond Gesztei Nagy Zoltán iratai 1977.

(Magánletét)

(0,003 fm)

Gesztelyi Nagy Zoltán újságíró letétje.

1.

doboz

1.

A Szabolcs-Szatmár megyei telepes családok nevei

2.

Bartha Mór életregénye

3.

A debreceni Református Kollégium Telepítési Akciójának a Vaja-Magyarbolyi telepítés ügyében levelezés. Két fotólevonat: -Új honfoglalás-.

4.

Ibrahim Müteferrika. Magyar volt a török nyomdász. Nyárádi Éva Esti Hírlapban megjelent riportja

5.

Ezer év tanulságai (pályamunka, 1933. másolat) 8p.

6.

Egy agrárközgazda emlékezete (Keletmagyarország 1975. november 2.) 2p.

7.

A Tömösváryak (családtörténete) 5p.

8.

Amikor a frontok összeértek (GNZ.)82. IV./ 4p.

9.

Érik a gyümölcs (prédikáció) 4p.

10.

Az utolsó vacsora (húsvéti üdvözletül) 3p.

11.

A debreceni kollégiumi ifjúság telepítési akciója (néhány adat) 7p.

12.

MI is volt az a márciusi Front? 8p.

13.

Szakály Ferenc: A szultáni trón követői (História, 1983. I.)

14.

Házassági akvarell 1944. július 3. fénymásolat

15.

A Somogyi testvérekről (Kabay) 2p.

16.

Libellus GNZ számára 1934. karácsony, fénymásolat

17.

Emlékezés Bartha Mórra - 7 rövid tanulmány, gépelt másolat

18.

A debreceni Kollégium ifjúsága telepítési akciója - különös tekintettel előzményeire, a népi írókra

19.

Édesapja lelkészi naplója 1928-1931

20.

-Sziciliai -sajtó-tréfa--

21.

Mi volt hát a ponyva?

22.

A Habsburg átok történetéről