55. fond Farkas Sándor iratai

(4,51 fm)

Farkas Sándor (1895- ) újságíró, lapszerkesztő, kiadó, - egyebek között - a "Magyar Értesítő" című protestáns egyházi kőnyomatosnak szerkesztője és kiadója. A Zsinati Levéltárban őrzött iratanyagának nagy része a kőnyomatosának lapja, levelezés, valamint protestáns egyházi tartalmú újságcikkek. Az iratanyag rendezetlen. Bottyán János közvetítésével került a Zsinati Levéltár őrzésébe.

1-11.

doboz

1.

Farkas Sándor levelezése

1934-1978

2.

Vegyes újságcikkek lapkivágások

3.

Vegyes heti és havi lapok

4.

Vegyes nyomtatványok

5.

Farkas Sándor személyes, valamint a Magyar Országos Tudósító (MOT) és a Magyar Értesítő (MÉ) szerkesztésével kapcsolatos iratai.

12.

doboz

MTI jelentések

1936

13.

doboz

MOT

1927-1928

14.

doboz

MOT

1929-1930

15.

doboz

MOT

1931

16.

doboz

MOT

1931-1932

16.

a.

doboz

MOT

1932-1933

17.

doboz

MOT

1933

17.

a.

doboz

MOT

1933

18.

doboz

MOT

1934

18.

a.

doboz

MOT

1934

19.

doboz

MOT

1935

19.

a.

doboz

MOT

1935

20.

doboz

MOT

1936

21.

doboz

MOT

1936

22.

doboz

MOT

1937

23.

doboz

ME

1937

24.

doboz

ME

1937

25.

doboz

ME

1938. I-V.

26.

doboz

ME

1938. VI-IX.

27.

doboz

ME

1938. X-XII. 1939

28.

doboz

ME

1939. I-VIII.

29.

doboz

ME

1939. IX-XII.

ME

1940. I-VI.

30.

doboz

ME

1940. VI-XII. 1940

31.

doboz

ME

1941. I-VII.

32.

a-d.

doboz

ME

1941. VIII-XII.

33.

doboz

ME

1941. 1942. I-V.

34.

doboz

ME

1942. VI-XII.

35.

a-c.

doboz

ME

1943. I-IX.

36.

a.

doboz

ME

1943. X-XII.

ME

1944. I-VII.

36.

b.

doboz

ME

1943-1944

37.

a-c.

doboz

ME

1944. VIII-XII.

38.

a.

doboz

ME

1945.

ME

1946. I-IV.

38.

b.

doboz

ME

1946. V-XII.

39.

doboz

ME

1947. I-VII.

40.

doboz

ME

1947. VIII-XII.

41.

doboz

ME

1948

42.

doboz

ME

1944-1952

43.

doboz

ME

1945-1948