42. fond Református Jövő 1940-1944.

(0,36 fm)

Országos református hetilap, Ravasz László főszerkesztő irányításával Budapesten, 1940. március 23-i számmal indult a Keresztyén Család és a Téli Újság csatlakozásával, majd 1942-ben a királyhágómelléki Református Jövő, majd az év végén a Vasárnap című lapok is csatlakoztak hozzá. Utolsó száma 1944. december 6-án jelent meg.

1.

doboz

Iktatókönyv

1941-1944

2.

doboz

Levelezés (Péter János szerkesztő levelezése, elenchus-szerű részletezés Ivanyos Lajos repertóriumában)

1940

3.

doboz

1.

Levelezés

1942-1943

2.

Költségvetés

1942

3.

Zárszámadási kimutatás

1941

4.

Ptkp. csekkszelvények

(Megjegyzés: A Református Jövő a Keresztyén Család kontinuus évfolyamszámozását - VIII. - követve, első ízben 1940. III. 23-án jelenik meg, az utolsó száma pedig 1944. XII. 6-án. E lapnak és a Református Életnek az utóda az Élet és Jövő című hetilap, amely évfolyamszámozásában a Református Jövőt folytatja - XII. évfolyam -, és 1945. VI. 9-én jelenik meg első alkalommal.)