41. fond -Református Figyelő- hetilap iratai 1928-1939.

(0,16 fm.)

Egyháztársadalmi hetilap 1928-1933 végéig Budapesten jelent meg, Bereczky Albert szerkesztésében.

1.

doboz

1.

Jegyzőkönyvek. Jelentések. Megállapodások

1931-1932

2.

Levelezés és helyzet tisztázás a Kálvinista Szemlével

1928-1929

3.

Szerkesztőségi levelezés

1930-1932

4.

Költségvetés. Zárszámadás. Vagyonmérleg

1931-1933

5.

Pénzügyi nyilvántartás

1929-1932

2.

doboz

6.

Cikkek gépelt iratanyaga

1928-1939

7.

Propaganda füzet

1929