3.b. Közigazgatási és Jogi Osztály iratai 1950-1964

11,62 ifm

1.

doboz

1.

Arcképes igazolvány kérések (1-749 s.számig)

1950-1953

2.

doboz

2.

Arcképes igazolvány kérések (750-1557 s.számig)

1950-1957

3.

doboz

Arcképes igazolványok iktatókönyve

1950-1959

4.

doboz

Lejárt SZTK igazolványok

1950-1952

5.

doboz

Középiskolai tanárok és egyéb alkalmazottak besorolása

1950-1952

6.

doboz

Kápláni kimutatások. (Kerületenként, megyénként, abc sorrendben)

1952-1953

7.

doboz

Statisztikai jelentések:

1963-1964

Esketési-, Keresztelési-, Temetési jelentések.

8.

doboz

Statisztikai jelentések:

1963-1964

Esketési-, Keresztelési-, Temetési jelentések.

9.

doboz

1.

Lelkészek, segédlelkészek törzslapjai

1949-1950

2.

A konventi iroda átszervezése

1950

3.

Építési anyagigénylések

1951

4.

Ingatlankimutatások (Kecskemét, Balatonkövesd)

1952

5.

Gyülekezetek új egyházmegyei beosztása

1952-től

6.

a. Adatgyűjtőívek az egyházközségi javadalmakról az 1281/1951. sz. konventi rendelkezések alapján

Középszabolcs

1952

6.

b. Felsőszabolcs

1952

10.

doboz

6.

c. Egyházi javadalmasok adatait kimutató kartotékok

1952

11.

doboz

Egyházi javadalmasok adatait kimutató kartotékok

1952

12.

doboz

7.

Adatgyűjtőívek egyházi javadalmasokról

1952

szeretetszolgálati munkások adatgyűjtőívei

1952-1953

Adatnyilvántartó füzetek (index) egyházi javadalmasokról - 2db -

1952-1955

Elhelyezve: 3.d.-ben lelkészek illetményutalvány

8.

Kimutatások az egyházközségi ingatlanokról az 181/1952. sz. konventi körlevél alapján

a. Dunamellék

1952

b. Dunántúl

1952

c. Tiszántúl

1952

9.

Kimutatások segédlelkészek alkalmazásáról

1953-1954

10.

Kimutatások lelkipásztorokról, segédlelkészekről és a belsőbudapesti egyházmegye lelkészeinek címjegyzéke

1953-1954

13.

doboz

11.

Gyülekezeti statisztikai kimutatások (születés-halálozás) (ld.7-8. d)

1963-1964

12.

V. Békekölcsönnel kapcsolatos iratok

1954-1955