3.a. fond Elnökségi iratok 1950-1964

1,71 ifm

1.

doboz

1.

a.

Kiss Roland konventi világi elnök levelezése, Szennyesy József konventi elnöki titkár iratai

1949-1951

1.

b.

Szennyesy József levelezése és egyéb elnöki iratok (csatolva néhány kimutatás, stb.)

1950

1.

c.

Szennyesy József iratok

1951

2.

doboz

1.

d.

Szennyesy levelezése és egyéb elnöki osztálybeli ügyiratok (valamint kimutatások, beszédek, stb.)

1950-1952

1.

e.

Szennyesy iratai és egyéb elnöki iratok, kimutatások

1953-1958

2.

a.

Iktatószám nélküli vegyes iratok

1950-1952

3.

doboz

2.

b.

Kimutatások

1952-1955

határidőnaplók, naptárak, gyorsírási jegyzetek (3db)

konventi iratterjesztési nyugtatömb

1960

III-IV. békekölcsön iratai

1952-1953

3.

a.

Konventi elnökségi iratok

1953

4.

doboz

b.

Konventi elnökségi iratok

1953

c.

Konventi elnökségi iratok

1955

(közalapi főosztályhoz és ÁÉH-hoz intézett iratok) 352-700. iktatószámok

5.

doboz

d.

Vegyes elnökségi iratok

1935-1955

4.

a.

Kaposvári esperesi konferencia anyaga

1955

b.

Országos esperesi konferenciák anyaga

1953,1954

5.

Dr. Makkai László kimutatása egyháztagjainkról az egyháztagsági nyilatkozat alapján

1951,1953

6.

Rendelkezési számla (bizonylatok, kimutatások, pénztárkönyv)

1954-1958