23. fond Magyar Evangéliumi Keresztyén Diákszövetség (MEKDESZ) iratai 1905-1952

1907-ben alakult meg ténylegesen, - úgy hogy a megalakulást egy 10 tagú baráti társaság kimondta egy Visegrádon tartott találkozón, - de már 1898. óta folytak az előkészületek.

1909-ben kapott igazi lendületet, mikor J. Mott a Keresztyén Diákok Világszövetségének főtitkára Magyarországon járt, előadást tartott, beszélgetett az itteni diákmozgalom résztvevőivel.

Victor János fiatal segédlelkészként utazó titkári szolgálatot vállalt és látott el. 1910-ben hagyták jóvá az alapszabályt és ekkor indult útjára a szövetség lapja: a Diákvilág, majd 1916-tól az Erő.

Ezeket az újságokat több ezer példányban küldték el a fronton lévő diákoknak és a hadi kórházakba. Félévenként több napos konferenciákat rendeztek, télen Budapesten, nyáron Tahiban (üdülőtábor). Előadássorozatokat és szemináriumokat is tartottak.

A szövetségnek kiadója, és internátusa is volt.

6 doboz 0.55 fm

1.

doboz

Alapszabályok, szervezeti szabályok

1910-1929

Meghivó intézőbizottsági ülésre

1923

Levelezés

1921-1947

Jelentések

1921-1928

Munkarend és meghívók

1917-1940

Körlevelek és levelek a senior tagokhoz

1925-1948

Senior tagok névsora

é.n.

Előadások, feljegyzések

1920-1930

Fényképek

1911

Számlák

1926

Tahi-i táborral kapcsolatos iratok

1931-1944

2.

doboz

Nyomtatványok

1905-1952

3.

doboz

-Diákvilág-

1910-1935

-Akarat-

1917-1919

4.

doboz

-Pro Christo-

1936-1944

5.

doboz

-Az Erő-

1917-1931

6.

doboz

I.

Kontra György anyag (fénymásolatok)

1.

A MEKDESZ munkájéáról történeti áttekintés

1918-1945

2.

A MEKDESZ kronológiája

1945-1949

3.

-Burkolt és nem burkolt evangélium- (Karácsony Sándor előadása)

4.

Meghívók, programok, előadások

5.

Pénztári jelentés, mérleg, költségvetés

1947-1948

6.

-Az Erő- lapból fénymásolat

II.

1.

Ecsedy Aladár: A MEKDESZ története

1926

2.

Ravasz László: Miért van szükség evangeliumi keresztyén diákmozgalomra?

1922