13. fond SKÓT NEMZETI BIBLIATÁRSULAT IRATAI (1833) 1866-1948

0,12 ifm

Levéltárunk a Skót Nemzeti Bibliatársulat iratanyagiból 1833-1948-ig őriz iratokat.

Az 1935-ben megjelent memorandum szerint először 1833-ban küldött Bibliákat Mr. Oncken Hamburgból Magyarországra.

1845-ben prof. Duncan, a pesti skót zsidómisszió misszonáriusa kérte meg a Bibliatársulat igazgatóját egy 1oo fontos alapítvány megtételére, egy leendő magyar Újszövetség fordítására., melyet Mária Dorottya tartott kézben. A kiegyezés után könnyebbé vált a Bibliatársulat munkája és R. Koenig lelkész vezetésével 4 munkatárs segítette a társulat munkáját hazánkban, ebből egy fő Erdélyben működött. 1868-ban már 4129 Bibliát forgalmaztak.189o-ben, 26 év után R- Koenig, ,a Bibliatársulat magyar ágense nyugdíjba vonult, s tisztét A. Moody vette át.

1896-ban a honfoglalás 1000 éves évfordulóján a Bibliatársulat kiállítást rendezett, melyet Ferenc József császár május 2-án nyitott meg és a 12 nyelven kiadott Bibliákból 159 nap alatt 4746-ot adtak el. A terjesztői munkába később magyar reformátusok is bekapcsolódtak, így a XX. század elején Victor Ágoston, Szilassy Aladár. Moody után (1906) Dr. Macdonald Webster vette át a munkát 1923-ig mikor Dr. William Beveridge állt a helyére.1932-ben J. Calder lelkipásztor lett a budapesti ágens és a skót misszió vezetője, mely 1933-tól a Vörösmarty utcába költözött.

1.

doboz

Jugoszláv pénztár-kimutatás

1938-1940

Victor Ágoston meghatalmazása

1938-1940

Account book (Számadási könyv)

1866-1879

Account book (Számadási könyv)

1879-1889

Account book (Számadási könyv)

1889-1896

Account book (Számadási könyv)

1924-1944