XXIII. Mátraházi Lelkészüdülő iratai

47.

doboz

1.

Iktatókönyvek és Névmutató

1956-1958

2.

Levelezés

1950-1951

3.

Levelezés

1952

48.

doboz

4.

Levelezés

1952

49.

doboz

5.

Levelezés

1953

50.

doboz

6.

Levelezés

1953

7.

Levelezés

1954

51.

doboz

8.

Levelezés

1955

52.

doboz

9.

Levelezés

1956

10.

Levelezés

1957

53.

doboz

11.

Levelezés

1958

12.

Levelezés

1959

54.

doboz

13.

Levelezés

1960-1962

55.

doboz

14.

Levelezés

1963

15.

Levelezés

1966

16.

Levelezés

1967

17.

Levelezés

1968

19.

Jegyzőkönyvek

1951-1952

56.

doboz

20.

SZTK iratok

1951

1955-1962

21.

Fizetési jegyzékek

1951

1955-1962

22.

Mátraházi Református Missziói Otthon Baráti Társasága tagkartonai

1948-1955

57.

doboz

23.

Mátraházi Református Missziói Otthon Baráti Társasága tagkartonai

1948-1955

24.

Pénztárkönyv a csekkszámlákról

1952-1962

58.

doboz

25.

Pénztári jelentések

1951-1962

26.

Leltár

1951-1955

27.

Elhelyezési rend

1959