V. Missziói munkák, egyesületek, intézmények

76.

doboz

Intézményekre vonatkozó iratok

Egyesületek felügyelete, egyházi felügyeleti ívek szeretetintézményekkel kapcsolatban

1947-1948

Önkormányzati testületek háztartása

Felekezeti társadalmi egyesületek

1935-1951

77.

doboz

Vasárnapi iskolai szövetség

1930-1950

Gyemerkmisszió ügyei

1950-1953

78.

doboz

Református Ifjúsági Munka

1927-1932

Ifjúsági missziói albizottság

1948

79.

doboz

KIE ügyei

1933-1941

80.

doboz

KIE ügyei

1942-1947

81.

doboz

Középfokú iskolák országos missziói bizottsága aktái (benn levő jegyzék szerint a,b,A-I.)

1927-1934

Cserkészet

1923-1944

82.

doboz

Konventi Diákmisszió

1935-1936

83.

doboz

Konventi Diákmisszió

1937-1938

84.

doboz

Konventi Diákmisszió (okmányok)

1939-1940

85.

doboz

Konventi Diákmisszió alap. elszámolása

1938-1941

86.

doboz

Konventi Diákmisszió

1942-1950

87.

doboz

Soli Deo Gloria ref. diákszövetség

1928-1937

88.

doboz

Soli Deo Gloria ref. diákszövetség

1938-1947

89.

doboz

Mátraházi diáküdülő

1938-1940

90.

doboz

Mátraházi diáküdülő számadása és jelentése

1941

91.

doboz

Mátraházi diáküdülő

1942

92.

doboz

Mátraházi diáküdülő üdültetés, számadás, levelezés

1942

93.

doboz

Mátraházi diáküdülő

1943-1946

Mátraházi diáküdülő kibővítés tervrajza, berendezés felvétel

1946-1947

94.

doboz

Mátraházi diáküdülő ügyei

1947

95.

doboz

a. Darányi Kálmán Diákház

1942-1944

b. MEKDESZ

1933-1938

c. Skót Misszió

1941-1948

96.

doboz

a. Ker. Leányegyesületek Nemzeti Szövetsége református ága

1930-1943

b. Leánymunka

1941-1944

c. Székely leánymisszió Budapesten

1941-1951

d. Ref. Leányotthon ügyei

1941-1944

97.

doboz

Leánymunka

1938-1948

98.

doboz

Külmissziói ügyek, külmissziói albizottság

1934-1951

99.

doboz

Diakonisszaképzők ügyei

1908-1931

100.

doboz

Diakonisszaképzők ügyei: Filadelfia, Lorántffy, debreceni, erdélyi és dunántúli intézetek

1932-1948

101.

doboz

Diakonisszaképzők ügyei

1949-1951

Lorántffy Zs. egyesület alapszabálya

1939-1950

Filadelfia diakonissza-egylet leltára

1951

Szabályrendelet a MRE Diakonisszaintézeti és Kórházi Alapjáról

1951

102.

doboz

Református Nőszövetség ügyei

1933-1943

Vasútijegy igénylések és jegyzőkönyvek

1940-1944

Munkaterv

1944

Csendes Nagygyűlés

1944

103.

doboz

Női munka ügyei

1944-1950

104.

doboz

Országos Ref. Szeretetszövetség (jegyzőkönyvek, jelentések)

1930-1937

Béthel Árvaház

1932-1941

Lakatos Etelka Árvaotthon

1943-1944

Beretkei Árvaház

1940-1944

Charitativ diakoniai albizottság

1948-1950

105.

doboz

a. Magyar Kálvin Szövetség

1925-1944

b. Magyar Evangéliumi Munkásszövetség

1938-1944

c. "Szabad Tanács"

1946-1947

106.

doboz

Bethlen Gábor Szövetség ügyei

1925-1953

107.

doboz

ORLE

01908-1952

108.

doboz

ORJÓ

1936-1950

109.

doboz

Belmissziói Útmutató

1942

Belmissziói jelentések

1944

Belmissziói levelezés és jegyzőkönyvek

1939-1948

Vegyes missziói iratok

1936-1944