I. Hivatalos működéssel kapcsolatos iratok:

1.

doboz

1.

Konvent és Zsinat

1950. IX.12-13.

Strassburgi Konferencia. Ökumenikus ülés

IX.14.

2.

Egyházi nemzetközi levelek

1950-1953

Igen fontos levélváltás Bereczky és Barth között.

3.

Konventi és Zsinati határozatok, tanulmányok

1950-1952

1.

Krónika 1945-52. A zsinat és zsinati tanács szabályalkotó munkája

2.

Az Egyházalkotmány reform kéréséhez (2példány)

3.

Zsinati törvények és határozatok

1945-1952

4.

Konventi elnökségi és tanácsi határozatok

1950-1951

5.

Előterjesztés a Magyarországi Református Egyház missziói szolgálata tárgyában

6.

Szabó S. és Jánosi Imre: Bibliai tanítási munkaág tanulmánya

1951

7.

Mezey Gy. Lóránd: Theológia megújulásunk néhány alapvető kérdése

4.

Eligazodás 1953-ban

1.

-Utunk a világban- Előadás a Sion hegyén

1951

2.

-Őrállók feladata- Előadás a presbiteri konferencián Tahiban

1951

3.

Elnöki megnyitó a Zsinaton

1951

4.

Dr Pákozdy László Márton korreferens előadása esperesi konferencián

1953

5.

Zsinati megnyitó beszéd

1951

6.

Az Országos Református Szabad Tanács vázlatos története

7.

Dr Ravasz László XXVII. (és egyben utolsó) püspöki jelentése

1948

8.

Szlovák püspök üdvözlése

1953

9.

Feljegyzés a tahii konferencia telep használatáról

10.

Bereczky nyílt levele Vissert Hoofthoz

1950

11.

A Magyarországi Egyházak helyzete. Levél B.J. Bish-hoz Genfbe.

12.

Beszámoló és jelentés svájci útjáról

1947

5.

Egyházi levelezés

1941-1949

6.

Egyházi levelezés

1948-1949

7.

Egyházkerületi főgondnoki levelezés

1948-1949

Újságcikkek, beszédek

-Reformáció- 1956. XI. 4-10. 1 példány

8.

Egyházi levelezés

1948-1949. 1951

2.

doboz

9.

Főgondnoki levelezés

1949-1950. XI. 13.

1953

10.

Vegyes egyházi levelezés

1949-1952

11.

Egyházi ügyben levelezés és beszédek, előterjesztések

1951-1954

3.

doboz

12.

Egyházi levelezés

1951-1958

13.

Országos Bethlen Gábor Szövetség iratai

1942-1943

14.

Országos Protestáns Napok I.

1940

4.

doboz

15.

Országos Protestáns Napok II.

1940-1943

16.

Országos Protestáns Napok III.

1940-1942

17.

Országos Protestáns Napok IV.

1942

18.

Országos Protestáns Napok V.

1950