I. Bizottsági iratok

1.

doboz

Tanügyi bizottság ügyei

1840-1869

2.

doboz

Tanügyi bizottság ügyei

1870-1889. I.

3.

doboz

Tanügyi bizottság ügyei 1870-1889. II.

4.

doboz

Tanügyi bizottság ügyei

1890-1913

5.

doboz

Tanügyi bizottság ügyei

1914-1931

6.

doboz

Tanügyi bizottság ügyei

1932-1940

7.

doboz

Tanügyi bizottság ügyei

1941-1949

8.

doboz

Tanügyi bizottság vegyes iratok, kimutatások, jelentések

1930-1944. I.

9.

doboz

Tanügyi bizottság vegyes iratok, kimutatások, jelentések

1930-1944. II.

10.

doboz

Tanügyi bizottság jegyzőkönyv

1940

11.

doboz

Tanügyi bizottság Közoktatási igazgatásról

1935. VI. tc.

12.

doboz

Tanügyi bizottság Közoktatási igazgatás végrehajtása

1934-1946

13.

doboz

Lelkésztanítóság ügye

1925-1950

Magyar Iskola-Szanatórium Egyesület ügye - Törpe iskolák

1930-1941

14.

doboz

Ref. Iskolafenntartási alap ügyei

1924-1932

- Nem állami iskolák szükségletei

1933-1936

- Iskolák építkezési ügyei

1930-1944

- Iskolai közpénztár

1941-1944

15.

doboz

Iskolai terhek kimutatása 93/1931. konventi kérdőivek eker.-ként em.-i sorrendben levő borítókban, az egyházközségek betűrendben

1931-1932

16.

doboz

Adattár az iskolák történetéhez /rendezetlen/ /Zsinati felhívás a debreceni főiskola fejlesztése tárgyában, 1893./

17.

doboz

Előadói tervezet: "Népiskolai tanterv és utasítás" Kézirat gyanánt nyomtatott 3 kötet, összesen 5 füzet

1942

- Utasítások iskolák igénybevételére, illetve megnyitására vonatkozólag

1944