Diakonissza és diakónus ügy: a Filadelfia, a Bethesda és a Lórántffy Egylet megszűnése után és a tiszántúli diakónus és diakonissza intézetek iratai

4.

doboz

1.

A Filadelfia Diakonissza Intézet megszűnése (1951 április 15.) és a gödöllői, ceglédi és kőszegi árvaházak átadása a Magyar Református Egyház Szeretetszolgálatának (1950. november 18.)

1950-1951

A Magyarországi Református Egyház Budapesti Diakonissza Intézetének megalakulása (1951. március 9.) és szervezeti szabályzata, valamint megszűnése (1951. november 30.)

A Magyarországi Protestáns Egyházi Alkalmazottak Bethesda Kórházának szabályrendelete (1951. március 9.)

1951

2.

Diakonisszák elhelyezésével kapcsolatos ügyek:

a.

A diakonisszák elhelyezése az egyházban

1951-1953

b.

Diakonisszák elhelyezése az egyházon kívül

1951-1953

c.

Átképzőtanfolyamok résztvevői az átalakulás idején

1951

d.

Diakonisszák polgári ruhával való ellátása és elhelyezésével kapcsolatos iratok

1951

5.

a.

doboz

3.

a.

Diakonisszák nyugdíjazásával kapcsolatos iratok

1959-1960

b.

Kovácsy Margit-féle nyugdíjbesorolások a Lorántffy-, a debreceni-, a nyíregyházi diakonisszaintézetek, valamint a Bethesda kórház dolgozói részére

5.

b.

doboz

4.

a.

Tiszántúli Református Egyházkerület Diakonissza Intézetének szervezeti szabályzata és rendtartása

1951

b.

Tiszántúli Református Egyházkerület Diakónus Intézetének szervezeti szabályzata és rendtartása

1950

c.

Nyíregyházi Református Diakonissza Testvérház szervezeti szabályzata és rendtartása

1949

d.

Az a. b. c. pontokhoz kapcsolódó iratok

1950-1951

5.

A Lórántffy Zsuzsanna Egyesület alapítványa megszüntetése és a diakonissza képzés szeretetszolgálati átvétele

1951

6.

a.

A Protestáns Egyházi Alkalmazottak Bethesda Kórházának szervezeti iratai és az átadásával kapcsolatos iratok

1951-1953

A Budapesti Gyógyíthatatlan Betegek Otthona átszervezése

1958-1964

6.

doboz

Szeretetszolgálati és diakóniai jelentések

1949-1954

7.

doboz

Szeretetszolgálati és diakóniai jelentések

1955-1964