D. Misszió, külmisszió

3.

doboz

1.

Draskóczy László Missziói Füzetekben megjelent írásai:

- Indonézia üzen (1947.)

- Kőrösi Csoma Sándor - Tibet magyar vándora (1942.)

- Lesztek nékem tanúim (1942.)

- A mandzsúriai keresztyén gyülekezet élete (1941.)

- Magyar misszionárius a Kilimandzsáró tövében (1940.)

- A felejthetetlen atya

- Középkori magyar misszió:

- Magyarok megtérése

- Királyok és szerzetesek középkori missziója

- Az elszakadt magyarság megtérítésének kísérletei

- A középkori misszió mérlege

- Mi a mohamedanizmus? (1935.)

- A rézbőrűek atyja

- Az eszkimók apostola

- A magyarok megtérésének missziói múltja

2.

Draskóczy László külmissziói cikkei I-II. 1923-43.

(Kéziratok, Hajnal, Református Figyelő, Diákvilág, stb. számára)

4.

doboz

1.

Misszió, külmisszió, diakónia

- Naplófeljegyzések a Református Külmissziós Bizottság összejöveteleiről

(1956. október 18.)

- Tiszáninneni Református Egyházkerület Tanulmányi és Teológiai Bizottságának munkálatai (1957. március 12. 2 példány)

- A női diakónia története

- Református Egyház 1949. június, július és 1950. decemberi számai

- Lorántffy Zsuzsanna Egyesület Évkönyve 1932-37.

- Dr. Bodonhelyi József: A külmisszió elmélete

2.

Református Híradó 1949. január-december (2 példány)

3.

Magyar nyelvű külmissziói cikkek, újságok, kiadványok

4.

Idegen nyelvű külmissziói kiadványok

5.

doboz

1.

A külmissziói Szövetség megszüntetése

Névsor, leltár, szövetség adatai, 1948-49-es költségvetés, meghívók, átszervezés, jelentések, vagyonmérleg, Pro memoria - a feloszlatási tárgyalásról

2.

Külmissziói Munkaközösség

- Alcsúti konferencia 1951. szeptember. 12-17.

- Nyilatkozat 1949. február Budapest

- Csendesnapi vázlatok, meghívók

- Draskóczy László: Indonézia üzen

- Kivonat az 1947. november 11-i jegyzőkönyvből

- A Magyar Református Külmissziós Szolgálatának Működési Szabályzata

- J.C. Hoekendijk: A misszió helyzete Indonéziában (előadások, válaszok)

- Pro memoria J.C.Hoekendijk Magyarországon folytatott megbeszélései alapján

- J.C. Hoekendijk beszámolója a konventi külmissziói albizottságban 1948 .november 22.

3.

Külmissziói iskola, Hajdúböszörmény

- Külmissziói tanfolyam 1941. október 27-november 2.

- Magyar Református Missziói Iskola és Otthon Szervezeti és Tanulmányi Szabályzata 1947.

- Tervezetek

- Diákok bibliamagyarázatai

4.

Világmissziói összefoglalások:

- S. Zwemer: A mohamedanizmus mai helyzete Bulgáriában

- Ivanyos Lajos: Külmissziói tájékoztató, 1951. nyara

- Ivanyos Lajos: A világmisszió helyzete

- Külmissziói Szövetség Körlevelek

- Külmissziói kitekintés

- Miért van ma misszió?

- Missziói közlemények

- Ivanyos Lajos: Presbiter és a külmisszió

Mire tanít Isten a misszióban?

5.

Külföldi levelezés

The Moslem World (Zwemer S.) - Hajnal (Draskóczy L.)

6.

Külmissziói Szemle

- Tervezet 1948-ra

- Levelezés

7.

Csia Sándor levelei

- Körlevél, 1958. augusztus 28.

- Levél Kapi Béla, Ravasz László, és Révész Imre püspökök részére

- Egyéb levelek
******************Református Külmissziói Szövetség bizalmas iratai és levelezése
2000. DECEMBER 31-IG Z Á R O L T !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

8.

Erdély

- Horváth Jenő levelei Draskóczy László részére 1933. március 21-1940. december 28-ig

- Némethy Sándor levele Virágh Sándor Részére Gyula, 1946. március 22.

- Külmissziói cikkek:

- M.Nagy Ottó: A misszió mezejéről (Ifjú Erdély)

- Az Út missziói, külmissziói rovatai (1930. szeptember, október, 1931. szeptember, 1934. március)

- László Dezső: A misszió ellen vagy mellett (Kálvinista Világ, 1933. július-szeptember)

- Dr. Nagy Géza: A külmisszió üzenete egyházunknak (Református Szemle, 1934. július 15.)

- Folyóiratok: Az Út 1931. december

Az Út 1931. március

Ifjú Erdély 1931. április

9.

Missziói füzetek

- Tervezetek

- Levelezés

10.

Külmissziói Hírszolgálat

- Külmissziói Hírszolgálat számai

- Felkérések, körlevelek

11.

Hajnal

- Keresztyén Világszövetség Budapesti Kongresszusa

- 1934-es költségvetés

- Hajnal körlevél

- Szerkesztőséghez irt levelek

- Böszörményi M. Istvánné: Külmisszió (Előadás 1939. július 16.)

- T.Z Koo: Mit jelent nékem Krisztus?

- Vámos Hugó: A szolgálatról

- Halász Mária: A hitoktató és a külmisszió

- Draskóczy László: Egyház és misszió

- Szalós Eszter: Szentlélekkel telve

- Szalai Sándor: Széles e világon

- Hajnal vezércikk sorozat

- A Magyar Református Külmissziói Bizottság szerkesztőbizottságának ügyrendje

- Draskóczy Lászlónak irt levelek

- Draskóczy László: Curriculum vitae 1947. április 10. Munkaadói igazolás

12.

Alliance Biblia-iskola

- Dolgozatok

13.

Külmissziói iratok

- Levelezés 1930-1951

- Külmissziói tervezetek, munkarend 1932-1935

- Meghívók 1934-1949

- Vegyes iratok, nyomtatványok

6.

doboz

1.

Magyar balkáni mohamedán misszió

- Külmissziói munkánk mai állása 1937-1938

- Külmisszói cikkek 1930-1935

- Döbrössy Lajos: Külmissziói beszámolók, írások, tanulmányok 1932-1934

- Albán misszió

Parragh Lajos levelei, írásai

2.

Zsidó misszió

- Az Izraeli Követség tájékoztatója 1956. június 4-október 1.

- Levelek, képeslapok Izráelből 1949-1950

- A Református Egyetemes Konvent -Jó Pásztor- Albizottsága iratai, kapcsolódó cikkek, meghívók

- Zsidómisszióval kapcsolatos írások:

- Forgács Gyula: A zsidómisszió hazánkban

- Az evangélikus zsidómisszió feladatai

- Az evangélikus zsidómisszió teológiai alapvetése

- Zsidókérdéssel kapcsolatos cikkek 1938-1947

- Megújhodás (a zsidómisszió lapja) II. évfolyam 1.szám - IV. évfolyam 1.szám

- Izráel reménysége 1946. január

- Zsidómissziós kiadványok:

- Ravasz László: A mindig épülő templom

- Éliás József: Vigyázat: szakadék!

- Kádár Imre: Érdekből tértem át

- Hajós Emil: Egy zsidó barátomhoz

- Bereczky Albert: A zsidók -titka-

- Egy zsidó, egy könyv és egy csoda

3.

Indonéz misszió

Holland - magyar külmissziós kapcsolatok

- Cikkek Pantea Erzsébetről

- Missziós cikkek, kiadványok

- Levelezés 1944-1948

- Holland Zsinati álláspont

Előadások, interjúk, beszámolók

7.

doboz

Külmissziói levelek, írások, beszámolók, hírek

1.

Dr. Nádosy Ferenc és Draskóczy László levelezése

1954-1959

2.

Missziói levelek, beszámolók:

- Dr. Nádosy Ferenc: Levél a Liebenzelli Missziónál és az Admiralitás-szigeteken élő testvéreknek. 1955. április

- Pantea Erzsébet levele Indonéziából

- Dr. Nádosy Ferenc: Együtt Krisztusban

Az Admiralitás-szigetek lelkeinek szolgálatában

Hírek a Karolina-szigetekről I-XI. 1955. június- ???március

3.

Missziói Lapok 1-10. számok 1956. június - 1958. február

4.

Misszió 1,2,4-6,8-12. számok 1958. június - 1960. augusztus

5.

Dr. Nádosy Ferenc írásai:

- Az indiai ügy

- Materializmus, idealizmus, keresztyénség

- Rahal sejk

- 1. Körlevél

- 2. Körlevél

- Katakombák

- Beszámoló levél

- Krisztus a beduinok között

- Csodálatos élet!

- Körlevél

- Indonézia újból üzen

8.

doboz

1.

Levelek, körlevelek, beszámolók

- Dr. Nádosy Ferenc húsvéti körlevele 1968. április

- Dr. Nádosy Ferenc levelei 1969. január, november

- Dr. Nádosy Ferenc: Dr. Tóth Piroska orvosnő missziói szolgálatairól

- Dr. Nádosy Ferenc: Tavaszi missziói levél I-II. 1970. május 2 példány

- 1970. szeptemberi körlevél I-IV.

- Dr. Nádosy Ferenc körlevele 1970. december

- Dr. Nádosy Ferenc körlevele 1971. szeptember

- Dr. Tóth Piroska baptista misszionáriusnő levele Dagaiból 1972. február 2. (Észak-Kamerun)

- Dr. Nádosy Ferenc levele Draskóczy Lászlónénak 1972. március 20.

- Dr. Nádosy Ferenc levele Draskóczy Lászlóhoz 1972. március 20.

- Dr. Nádosy Ferenc levele - missziói hírek 1972. április

- Dr. Nádosy Ferenc: 1972. júliusi külmissziói körlevél

- Csákány István levele Kenyából 1972. június 15.

Leprásokkal honfoglaláson Etiópiában

- Csákány István: A Kenyai Kerületi Egyházak Nemzeti Tanácsának szolgálata Észak-Kenyában a nyomor leküzdésére 1972. augusztus

- Csákány István: A Kelet-Afrikai Presbiteriánus Egyház által fenntartott masszájvidéki gazdasági fejlesztési telep munkája Kenyában 1972. szeptember

- Dr. Nádosy Ferenc: Hírek Kenyából 1972. novemberi körlevél

- Zsindelyné Tüdős Klára: Jó vendég 1973. január

- 1974. januári körlevél

- 1974. júniusi körlevél

- 1974. októberi körlevél

- Anton Schultz: Jézus mozgalom az Egyesült Államokban

- Egyháztörténeti Lexikon címszavai

Belmisszió történetének címszavai

Külmisszió történetének címszavai

Készítette Draskóczy László 1964.

- Országos Református Szabad Tanács iratai

- I. Országos Református Szabad Tanács iratai, Nyíregyháza, 1946. augusztus 14-17. (program, névsor, jelentések, kapcsolódó cikkek)

- II. Országos Református Szabad Tanács iratai, Nyíregyháza, 1947. március 26-28. (program, meghívók, cikkek, levelek)

- III. Országos Református Szabad Tanács iratai, Nyíregyháza, 1947. augusztus 19-21. (program, meghívók, iratok)

- Országos Református Szabad Tanács Missziói Tanulmányi csoportjának iratai (munkarend, meghívók, névsorok)

9.

doboz

1.

Országos Missziói Munkaközösségek iratai 1948-50.

- Józan László: A szabad lelki szolgálat és az egyházi evangélizáció

- Tervezet a Magyarországi Református Egyház Missziói Munkaközössége működési szabályzatára

- Tervezet a gyülekezeti közösségek munkaágának ügyrendjére

- Evangélisták Munkaközössége Deklarációja

- Református Külmissziói Szövetség munkaterve az 1948-49. munkaévre

- Az 1948. májusi Debreceni Református Evangélizációs Konferencia iratai (meghívó, előkészítő anyagok)

- Sárospataki Konferencia iratai 1948. július 14-16.

- Meghívó a Monori Országos Missziói Konferenciára 1948. szeptember 15-17.

- Tájékoztató körlevél 1948. december 1.

- Meghívó a Tanulmányi Csoport Konferenciájára 1949. március Kálvin tér 8. (jegyzetekkel)

- Meghívó a Karcag-Berekfürdői Konferenciára 1949. július 14-16.

- Meghívó a Nagykőrösi Konferenciára 1949. október 18-20.

Előadások: Dr. Pákozdy László Márton: Az ige használatáról

Farkas József: Az egyházról és szolgálatairól

Dr. Kádár Imre: Az egyház helyzete a világban

- Biblia tanfolyamok tantervének vázlata

- Dr. Koncz Sándor: Egyház - gyülekezet

Építőszolgálat

- Dr. Makkai Sándor: Lelkigondozás

- P. Tóth István: Diakónia

- Döbrössy Lajos: A misszió

- Dr. Makkai László: Az ökumenikus mozgalom

- Dr. Kádár Imre: Egyház és állam

2.

Magyar Evangéliumi Keresztyén Világszövetség iratai 1926-1932

Levelezés, jegyzetek, cikkek, vázlatok, kiáltvány, konferenciai megafon (1930./, MEKDSZ

Híradó, előadások

3.

Református Gyülekezeti Evangélizáció Baráti Társasága iratai 1929-1947

Levelezés, körlevelek, meghivók, alapszabály, számlák, konferenciák iratai, névsor, vezérfonal, igazolványok

Országos Református Nagygyűlés iratai

4.

Missziói, egyházi írások, tanulmányok, iratok

- Missziói konferenciák iratai, meghívók

- Holland-magyar missziós kapcsolatok (cikkek)

- Ébresztő sorozat: Az egyház az Ige tükrében

- A keresztség az Ige tükrében

- Békefi Benő: A magyar református egyház legsürgősebb reformációs teendői

- Farkas József: Az egyház reformációja

- Vásárhelyi javaslat a Magyarországi Református Egyház újjászervezésére

- Határozatok a budapesti egyházmegye tanácsülésén 1945. május 12-én

- A budapesti református egyházmegye presbiteri konferenciájának deklarációja 1946. április 14.

- A budapesti fasori református egyházközség presbitériumának az egyház reformációjával kapcsolatos felterjesztése 1947

- Püspöki körlevél igehirdetőkhöz

- Ravasz László: A magyar reformátusok ma (Élet és jövő)

- Egyéb iratok (jegyzetek, számlák, levelek stb.)

10.

doboz

1.

Egyházi, egyházpolitikai irások

- Az állam és egyház közötti viszony rendezése a magyar református egyház zsinatán (1948. június 14-15. zsinati jegyzőkönyv)

- Az ellenforradalom támadása a református egyház demokratikus vezetői ellen (Népakarat, 1957. február 8.)

- Bereczky Albert: IX. püspöki jelentés (Budapest 1957. november 17.)

- Ungarischer Kirchlicher Nachrichtendienst, 1957. november

2.

Czeper László: Üzenet az ősidőkből (Református Egyház, 1968. 2. szám)

3.

Kelemen Miklós: Révész Imre az -egyházkormányzó-

4.

Református Egyetemes Névtár 1930-1931

5.

World Missionary Atlas (London, 1925)