CSERKÉSZET 1910-1948

A református cserkészet szervezését Papp Gyula, a Budapesti KIE parancsnoka kezdte meg 1912-ben. A cserkészmozgalmat a KIE, a MEKDESZ támogatta(ICHTYS cserkész szakosztálya volt) és az SDG is elfogadta a "cserkészszerű magyar nevelés gondolatát".

A MEKDESZ ICHTYS cserkészmozgalma lényegét Karácsony Sándor fogalmazta meg: -ICHTYS cserkészet az olyan cserkészet, melyben a cserkészmunka nem több, sem kevesebb, sem más, mint gyakorlati keresztyénség." Az Ichtys túllépett a Baden Powell-i alapon annyiban, hogy a cserkész törvény 1o pontjának megtartására gyarló ember csak úgy képes, ha Krisztus erejével próbál meg hűséges lenni. "Istenibb embert és Krisztusibb magyart" akart nevelni az ICHTYS. 1920-ban a református és evangélikus cserkészmunka összefogására létrehozták az Országos Ichtys Szövetséget, melynek 12 tagú Ictys Tanácsa végezte az irányítást. Az Ichtys a keresztyén és nemzeti alapokon álló mozgalmon belül a keresztyénre tette a hangsúlyt. Utolsó téli tábora megszüntetése előtt 1948. januárjában volt.

1.

doboz

1.

Református cserkészcsapatok helyei (térképen jelölve)

1948

2.

Ichthys munkaközösségének irata (körlevelek, levelek, felhívások)

1929-1946

3.

Cserkésztáborok iratai felhívások, programok, körlevelek, stb.)

1930-1931, 1933-1934

4.

Levelezés

1934, 1937-9146

5.

Országos Protestáns Napok

6.

Névsorok

1939-1944

7.

Ichthys munkaközösség kartoték nyilvántartása

1937-1939

8.

Csatlakozási nyilatkozatok, jelentkezési űrlapok

9.

Jegyzőkönyv (kézirat)

1942

10.

Tervezetek

1940-1941

11.

A (ref.) egyházi cserkészet alapelvei, ill. azok tisztázása

1935, 1939

12.

Jelentések

1942-1943

13.

Francia, osztrák és angol cserkésztörvények (fordítással)

14.

Cserkésztörvények magyarázatai

15.

Ki tartozik az Ichthys munkaközösségbe? Mi az Ichthys?

16.

Előadások

1930-1940

17.

Dr. Kocogh András: Bibliás cserkészek (kézírás, 5 p.)

1932

18.

Farkas Ferenc előadása (8 p.)

1942

19.

Ecsedy Aladár írása a cserkészmozgalomról (8 p. xerox)

1926

20.

Emlékezzünk régiekről! Papp Gyula: A szövetségi magyar cserkészmunka őstörténete

1939. aug.

21.

Cserkész újságok:

22.

Keltezés nélküli levelek, nyomtatványok, bélyegek, stb.

Cserkészet 1910-1948

23.

Vitéz Kisbarnaki Farkas Ferenc: A magyar cserkészet útja 1912-1937

24.

A Magyar Cserkészcsapatok Háborús Bizottsága működési szabályzata 1-14. pont. Bp. 1917. szept. 23. (2 péld. xerox)

25.

Papp Gyula levele, melyben lemond a Háborús Biz. elnöki tisztéről. Bp. l918. ápr. 8.

26.

Kápolnai József: Cserkészkrónika (kézírás, részlet)