C. Az adóalapi iratanyag nyilvántartása: segédkönyvek

20.

kötet

Az adósegélyes egyházlözségek betűsoros névmutatója.

Feltünteti az egyházközség sorszámát, nevét, egyházkerületi és egyházmegyei hovatartozását, a lelkészi hivatalt, utolsó postát, vármegyét

21.

kötet

Adósegélyes egyházközségek indexe. ABC rendben az egyházközség neve és száma

22.

kötet

Adósegélyes egyházközségek indexe. Feltünteti az egyházközség sorszámát és nevét.