C. A szeretetmunka iratai: akciók, segélyek, munkaágak

42.

doboz

Intézeti vezetők szerződései

1940-1942

Intézeti gondozottak törzslapjai és névsorai

1943-1948

Intézeti gondozottak nyilvántartási lapjai

1937-1950

43.

doboz

Felvételi iratok

1937-1944

44.

doboz

Árvák örökbeadása, örökbefogadása

1940-1948

1.

Örökbe adható gyermekek nyilvántartása

1942-1944

2.

Örökbeadási kérelmek

1943-1944

3.

Örökbefogadási kérelmek

1942-1949

4.

Elintézett örökbefogadások

1940-1944

45.

doboz

Menhelyi ügyek

1.

Levelezés

1939-1949

2.

Gondozottak személyi és tartásdíj kimutatása

1940-1949

46.

doboz

-Saját árva- akció iratai

1.

Egyéniek: árvát vállaló magánosok

1942-1944

47.

doboz

2.

Közösségiek: árvát vállaló közösségek

1942-1944

48.

doboz

Hadiárvák gondozási iratai

1941-1950

1.

A hadiárvákról való gondoskodás megszervezése

1941-1942

2.

A hadiárvákat pártfogoló egyházközségek

1943

3.

Hadiárva beutalások (Hadigondozó Szövetség által)

1943-1944

4.

Hadiárva beutalások (Népjóléti Minisztérium által)

1947-1950

5.

Baranyai és dunántúli telepítési akció iratai

1935-1942

6.

Valéria-telepi Napközi Otthon iratai

1937-1944

49.

doboz

Segélyakciók iratai

a.

A Szeretetszövetség segélyakciója

1.

Intézetek ruha, cipő és egyéb segélyezése

1943-1944

2.

Lelkipásztorok segélyezése

1944

3.

Segélyezést szolgáló készletek nyilvántartása

1942-1944

b.

Egyéb akciók

1.

Ravaszné ruhaakciója

1943

2.

Szántó segélyalap iratai

1947-1950

3.

A Szeretetszövetség bekapcsolódása a nemzeti segélyakcióba

1945

4.

Kórházmissziónak felajánlások sorsjegyek megvétele által

1948

50.

doboz

c.

Külföldi segélyakciók

1.

Ökumenikus élelmiszersegély

1946-1949

2.

Svájci Segélyakció iratai

1938-1940

3.

Amerikai Nőszövetség és angol jótevők segélyiratai

1946-1947

4.

Ligonieri Bethlen Otthon cipőakciója

1947

5.

Egyéb amerikai segélyek iratai

1947-1948

51.

doboz

Segélyeket köszönő levelek

1947-1950

52.

doboz

d.

A Szövetség munkáját segítő akciók

1.

Sáfársági akció iratai

1949

2.

Maradékgyűjtési akció iratai

1936