A. Szervezeti és ügyintéző iratok

1.

doboz

1. Az egyházi adózási ügy tárgyában Kenessey Béla jelentése a Konventnek

1900

2. Összesítő kimutatások az egyházi adózásról

Országos, kerületi és megyénkénti kimutatások

1898

3. Adósegély. Pénztári kimutatások az 1904. évi összeírás szerint. Országos kimutatás minden gyülekezetről

1909

4. Egyházi adókimutatások gyülekezetenként a Tiszántúli és Dunántúli e.k-ben

1898-1901

5. Adózási viszonyok ügyiratai: e.k. és e.m. felterjesztések

1900

6. Szabályrendelet-tervezetek

1916-1917

2.

doboz

6.a. Végrehajtó bizottsági jegyzőkönyvek

1908

6.b. Adósegély ügyben jegyzőkönyvi kivonatok

1944

7. Adóalapi iratokhoz útmutatás: Baksa javaslata a termény szolgáltatásról

1907

8. Adóalapi segély ügyében levelezés: értesítések, felszólítások

1909-1918

9. Adó és missziói segély ügyében kérvény és levelezés

1915-1946

10. A Végrehajtó Bizottság levelezése Kozma Zsigmonddal

1917-1929

3.

doboz

11. Adósegély kimutatások

1910-1920

4.

doboz

12.a. Adósegély utalványozás ügyiratai

1908-1912

5.

doboz

12.b. Adósegély utalványozás ügyiratai

1913-1916

6.

doboz

12.c. Adósegély utalványozás ügyiratai

1916-1922

7.

doboz

12.d. Adósegély utalványozás ügyiratai

1923-1932

8.

doboz

12.e. Adósegély utalványozás ügyiratai

1933-1940

9.

doboz

12.f. Adósegély utalványozás ügyiratai

1941-1946