91. fond Nagy Zoltán lelkipásztor hagyatéka

Nagy Zoltán lelkipásztor 1914. szeptember 13-án született Komáromban és 1995. január 4-én hunyt el.

A Theologiát Losoncon végezte el 1934-1938. között. 1950-ben szentelték fel Budapesten.

Lelkipásztori szolgálati állomásai: Esze, Csallóközaranyos, Megyercs, Vámosladány, Negyed, Budapest, Isaszeg, Maglód, Hévizgyörk, Diósjenő. 1980-ban vonult nyugdíjba és kezdett hozzá egyháztörténeti, egyházszociológiai tanulmányainak megírásához.

1.

doboz

1.

Statisztikai kimutatás: Csehszlovákiai református gyülekezetek számszerűvizsgálata 1937-1990 között I-II. rész

I-IV. és V-VII. Senioratus-Egyházmegyék Budapest, 1990. 123.p és 112.p

2.

Kárpátontúli református egyház gyülekezetei számszerű vizsgálata 1930-1989 Budapest, 1991. 106.p

3.

Gyökerek. Diósjenő község múltjának egy darabja

Nagy Iván Honismereti Pályázat I. díja 1983.

4.

Kármán család szerepe Losonc művelődéstörténetében

Nagy Iván Honismereti Pályázat I. díja 1984.

5.

A losonci teológiai főiskola története

Nagy Iván Honismereti Pályázat I. díja 1985.

6.

Tárgyi dokumentációs gyűjtemény

Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján 1986. Losonci Teológiai Főiskola dokumentációs anyaga és Diósjenő Református Egyház képekben: 195-1980.

7.

A csehszlovákiai magyar református egyház sajtótermékeinek ismertetése 1918-1938

Országos Széchenyi Könyvtár Magyarságkutató csoport díjazott tanulmány 1988

8.

Csehszlovákiai magyar és szlovák nyelvű reformátusok történeti kapcsolatának vizsgálata

Országos Széchenyi Könyvtár Magyarságkutató Csoport díjazott tanulmány 1989

9.

Diósjenő helytörténete I. rész

Nagy Iván Honismereti Pályázat II. díja 1990.

10.

Csehszlovákiai református gyülekezetek számszerűvizsgálata 1937-1990. I-II.

Országos Széchenyi Könyvtár Magyarságkutató Csoport díjazott Tanulmányok

11.

A csehszlovákiai magyar református gyülekezetek sorvadási folyamata

Országos Széchenyi Könyvtár és Múzeum Magyarságkutató Csoport díjazott tanulmány. Megjelent: az 1991-92. Évkönyvben.

12.

Reformátusok Kárpátalján

Országos Széchenyi Könyvtár és Múzeum Magyarságkutató Csoport díjazott tanulmány 1991.

13.

Diósjenő művelődési múltja oktatás és iskolatörténete kezdettől 1947-ig

Nagy Iván Honismereti Pályázat I. díja 1992.

14.

Riportok, beszámolók a Református Jövő és Lelkészegyesület korabeli újságban