84. fond Deme László iratai

Farkas Sándor (1895- ) újságíró, lapszerkesztő, kiadó, - egyeben között - a "Magyar Értesítő" című protestáns egyházi kőnyomatosnak szerkesztője és kiadója. A Zsinati Levéltárban őrzött iratanyagának nagy része a kőnyomatosának lapja, levelezés, valamint protestáns egyházi tartalmú újságcikkek. Az iratanyag rendezetlen. Bottyán János közvetítésével került a Zsinati Levéltár őrzésébe.

1.

doboz

Tanulmányok, levelezés

1913-1959