77. fond. Dr. Papp Gyula és Papp Gyula hagyatéka

Papp Gyula 1888-ban Nagyenyeden született és itt szerzett érettségi bizonyítványt 1906-ban, a Bethlen Kollégiumban. Jogi diplomáját a Budapesti Királyi Magyar Egyetemen 1910-ben kapta meg, s 1914-ben lett jogi doktor. Volt közigazgatási gyakornok, majd szolgabíró Székelyudvarhelyen, az Országos Központi Hitelszövetkezet revizora (Bp. Nádor u.), Budapest Székesfőváros Árvaszékének kereskedelmi könyvszakértője, majd a Baár-Madas Református Gimnázium gondnoka.

Magyarországon a cserkészet megalapítója, az első cserkészcsapat megszervezője, a református cserkészet programjának kidolgozója, a Szövetség ügyvezető elnöke. 1945. szeptember 3-án hunyt el.

Fia, Papp Gyula a Magyar Cserkészfiúk Országos Szövetsége Intéző Bizottságának rendes tagja, az Országos Közgyűlésnek pedig társelnöke.

3 doboz

1.

doboz

Cserkészettel kapcsolatos iratok

1919-1948

2.

doboz

Papp Gyula személyes iratai

1908-1948

3.

doboz

Cserkészettel kapcsolatos nyomtatványok

1916-1949