70. fond Magyar Plakát Misszió iratai

(Az Evangéliumi Alliance szervezete)

1925

(0,002 fm)

A Magyar Plakát Missziót 1925. január 9-én hozták létre azzal a céllal, hogy az evangéliumot hirdesse és küzdjön korának betegségei és bűnei ellen. A plakátok közterületeken jelentek meg. A plakátok szövegeit bibliai szellemben fogalmazták, de nem tartalmazhatott felekezeti propagandát vagy felekezet elleni harcot. Összhangban kellett lennie mindazon felekezetek közös tanaival, melyek részt vettek a négy keresztyén világmozgalomban (Evangelical Alliance, Young Men-s Christian Association, World Sunday School, Association Christian Endeavor World-s Union etc.). A mozgalom vezetősége a következőkből állt: elnök (Dr. Schimmerth Gusztáv főorvos), alelnök (Funk szuperintendens), titkár (Báró Podmaniczky Pál), főpénztáros (Kristóf Domokos), és legalább 5 legfeljebb 25 tagból álló tanács: (Baptisták, Metodisták, Zsidómisszió, Üdvhadsereg, Missziói szövetség, Kék Kereszt, Filadelfia, etc).

1.

doboz

1.

Szervezeti, ügyviteli iratok

1925

2.

Plakátok

A plakátok elhelyezése: A doboz fölött egy palliumban.