52. fond Ivanyos Lajos iratai

Ivanyos Lajos (Ómorovica [Bácskossuthfalva], 1901. július 2. - Budapest, 1973. február 13.) református (gyülekezeti és missziói intézeti) lelkész, levéltáros, egyháztörténeti kutató. Középiskolai tanulmányait a kecskeméti református főgimnáziumban végezte, 1921-ben érettségizett. Teológiát Budapesten (1923-1927), Skócia (Edinburgh és Aberdeen) egyetemein (1927-1928) hallgatott. Több helyen (Rákospalotán, Ócsán, a budapesti Evangéliumi Keresztyén Diákszövetségnél - amelynek egy ideig országos titkára is volt -, a Budapest-Fasori Református Egyházközségben, a Budapesti Vallásoktatói Testületnél - mint középiskolai vallástanár -) végzett szolgálatai (1926-1930) után a Filadelfia Diakonissza Egylet kórházi és diakonisszaképző intézeti lelkésze lett (1930-1935), majd Kalocsán (1935-1940), Rákosliget (1940-1947) gyülekezeti lelkipásztor. Ezután a Külmissziói Szövetség lelkésze és a hajdúböszörményi misszionáriusképző és fiú Kálvineum igazgatója volt (1948. január 1-1949. szeptember 15.), eközben a debreceni egyházmegye diakoniai előadói tisztét is viselte. Ezt követően - a külmissziói munka lehetetlenné válása következtében a misszionáriusképzés is feleslegessé vált - 1949. szeptember 15-től konventi missziói lelkész, 1952-től 1971.március 1-ig, nyugdíjba meneteléig - a Magyarországi Református Egyház Konventi (később Központi, majd Zsinati) Levéltárának vezetője volt, közben egy ideig a Dunamelléki Református Egyházkerület Levéltárát (Ráday Levéltár) is irányította megbízott levéltárvezetőként.

Ivanyos Lajos irodalmi tevékenysége mindig szorosan kapcsolódott mindennapi munkájához: diákszövetségi munkaköre mellett szerkesztette a Diákvilág című lap 1926-1927. évfolyamait, gyülekezeti lelkészként tanulmányokat ír az egyházközség történetéről, igehirdetéseket és cikkeket szaklapok és egyházi hetilapok számára, számos írása foglalkozik a külmisszió történetével, levéltárosként számos egyháztörténeti, levéltárügytörténeti dolgozata jelent meg nyomtatásban, vagy maradt kéziratban, több levéltári segédletet is állított össze - amellett, hogy - szakmai szempontból - ő állította fel a Zsinati Levéltárat, annak rendjét-rendszerét.

Ivanyos Lajos levéltári anyagának jellege - a fentiekből következően - a személyi és családi iratoktól a különböző szolgálati beosztásából-tevékenységéből termelődtek. Az iratanyag - a fondképző által - tárgyi rendben rendezett, repertóriummal ellátott állapotban van. Ivanyos Lajos iratai a Ivanyos-család tulajdonát képezi, a Zsinati Levéltárban letétként elhelyezett, kutatható anyag.

1.

doboz

Egyházi szolgálattal kapcsolatos iratok

Naplók

1932-1968

2.

doboz

Lelkészi szolgálati naplók

1934-1939, 1941, 1951-1952

Jegyzetek

1950-1955

3.

doboz

Igemagyarázati vázlatok

4.

doboz

Publikált dolgozatok

5.

doboz

Előadások, tanulmányok

6.

doboz

Előadások, tanulmányok

7.

doboz

Előadások, tanulmányok

8.

doboz

Vegyes jegyzetek, feljegyzések

9.

doboz

Vegyes iratok