4. fond Zsinati iroda iratai

Az 1964-ben összeült VII. Budapesti Zsinat első ülésszakán a Zsinat és a Konvent hatáskörét egyesítette és megalkotta az egyház új szervezeti rendjét. Ennek értelmében a Konventi Iroda munkáját 1964-től a Zsinati Iroda vette át a zsinati tanácsos vezetésével s hat osztályba sorolta az országos ügyek intézését. Szervezeti és Ügyviteli Szabályzata ugyanaz maradt, természetesen értelemszerű alkalmazással, mint a Konventi Irodáé.