39. fond Exodus Könyvkiadóvállalat iratai

Az Exodus Könyvkiadóvállalat 1938-ban alakult és 1949-ben szűnt meg. A levéltári anyagban vegyes levelezések, megrendelések, ügyintézések, elszámolások stb. találhatók.

(2,50 fm.)

1.

doboz

1.

Kéziratok, kefelevonatok, kiadással kapcsolatos ügyintézés

1938-1949

2.

Nyomási árajánlatok

1940. 1945-1947. 1949

3.

Levelezés, ügyintézés a kolozsvári Erzsébet Nyomdával

1944

4.

Klisé-minták

2.

doboz

1.

Könyvnapok

1941. 1944. 1948

2.

Magyar Könyvkiadók és Könyvkereskedők Országos Egyesületével folytatott levelezés, ügyintézés

1940-1944

3.

Vegyes levelezés

3.

doboz

1.

Református és evangélikus lelkészi hivatalok címanyaga

2.

Dóczi Leánygimnázium tanári kara és cserkészegyesületek névsorai

3.

Római katolikus plébániák címjegyzéke

4.

Magyar Könyvkiadók és Könyvkereskedők Országos Egyesületének tagnévsora

5.

Alapár- és kiadványjegyzékek

1944-1945

6.

Név- és címkartoték, névsorok

7.

Címtár

1937-1942

8.

Előfizetők

1938-1940

4.

doboz

1.

Szabó Dezső könyvek megrendelései és szállítási jegyzékek

1940-1941

2.

Karácsony Sándor: Magyar élet című könyvének megrendelései

1947

3.

Vegyes megrendelések, levelezések

5.

doboz

Levelezés, megrendelés, szállítási bizonylatok

1938-1949

6.

doboz

Levelezés, megrendelés, szállítási bizonylatok

1938-1949

7.

doboz

Levelezés, megrendelés, szállítási bizonylatok

1938-1949

8.

doboz

Levelezés, megrendelés, szállítási bizonylatok

1938-1949

9.

doboz

Levelezés, megrendelés, szállítási bizonylatok

1938-1949

10.

doboz

1.

Megrendelések abc sorrendben

1938-1948

2.

Köteles példányok kimutatása

1941-1947

11.

doboz

Megrendelések, szállítások, elszámolások, számlák

1941-1949

12.

doboz

Levelezések, megrendelések, szállítási bizonylatok (abc sorrendben)

1942-1946

13.

doboz

Levelezések, megrendelések, szállítási bizonylatok (abc sorrendben)

1944-1948

14.

doboz

Szállítási bizonylatok

1938-1942

15.

doboz

Szállítási bizonylatok

1942-1944

16.

doboz

Szállítási bizonylatok

1944-1949

17.

doboz

Szállítási bizonylatok

1939-1947

18.

doboz

1.

Könyvszállítási postakönyv

1943

2.

Pénztári napló

1940

3.

Pénzügyi levelezések, számlák, nyugták, elszámolások

1938-1949

19.

doboz

Ptkp. csekkszámlakivonatok

1937-1940

1942-1950

Ptkp. ügyintézések, elszámolások

20.

doboz

1.

Csekkszámlák

1939-1949

2.

Postakönyvek

1939-1949

21.

Exodus-kiadványok nyomtatványok. Vegyes prospektusok