38. fond Országos Református Traktátus Kiadó Vállalat 1939-1950.

Az Országos Református Traktátus Kiadóvállalat létrejöttének a célja volt a református hívek öntudatának az ébresztése, nevelése, hitünk igazságainak a megvilágítása, a tanyavilág és szórványok vallásos gondozása, szekták elleni küzdelem, aktuális kérdések református megvilágítása, a nyári gyülekezeti élet ápolása, és mindezt mindenki által elérhető, élvezetes rövid kis traktátus formájában. 1950-ben megszűnt.

(2 fm.)