37. fond Baldácsy Protestáns Alapítvány iratai

Báró Baldácsy Antal, aki vallására nézve római katolikus volt, 1876. október 19-én tett alapítványt a protestáns egyházak megsegítésére, melyet Pesten, a Kálvin téren írtak alá báró Végvezekényi Baldácsy Antal, az öt református és az öt evangélikus egyházkerület és az unitárius egyház képviselői. Az Alapítvány vagyonát örök időre fennmaradólag és fennállólag a következő birtokok képezték: karcagi, fegyverneki, kőteleki, Tisza-Roff-gyendai, nagykörűi, szentiványi, mezőtúri, dévaványai.

Az Alapítvány célja: a, Pusztuló egyházak megmentése, szegény egyházak segélyezése, és az építkező egyházak gyámolítása. b, Szuperintendens urak illő díjazása, a csekélyebb fizetésű lelkészek javadalmazása. c, A lelkészek özvegyei és árvái ínséges sorsának enyhítése.

Az Alapítvány 1952-ig működött, még meglévő vagyonát részben a Bethesda Kórházra hagyták ill. megfelelő részarányban kapták meg az erre jogosult egyháztestek.