36. fond Dunamelléki (Pestszentimrei) Református Gyülekezetimunkás- és Diakónusképző Intézet 1946-1950

(cca 0,2 fm.)

A második Diakónusképző Intézet Pestszentimrén, Parragh Lajos lelkész irányításával 1946 januárjában alakult meg svájci mintára.

Az Intézet létrehozásának a célja, hogy összegyűjtse azokat az ifjakat, akik iskolai végzettségre való tekintet nélkül vállalják az imádkozó és a szolgáló életet. Az Intézet belső programja volt: a belmisszió, az ifjúsági egyesületekben való részvétel, vasárnapi iskola, gyülekezeti gondozás, stb. Másrészt az intézetben lévő ifjak különböző munkát végeztek, pl. könyvkötés, fafaragás. A Diakónus Intézet Fenntartó Testülete legalább 15, legfeljebb 30 tagból állt. Elnökét, jegyzőjét, pénztárosát, ellenőreit saját köréből az általa esetenként meghatározott időre választották.