35.a. fond Országos Patronage Egyesület iratai 1909-1950.

(0,60 fm.)

Az egyesület létrejöttének célja az volt, hogy az erkölcsi romlás veszélyének kitett és züllésnek indult evangélikus illetve református gyerekek, fiatalkorúak valamint a református és az evangélikus vallású elitéltek érdekében a lelki megmentés és a fogházmisszió. Alapítása dr. Balogh Jenő (1864-1953), jogtudós, dunamelléki református főgondnok nevéhez fűződik. Dunaalmáson a Kerkapoly-Bodor és Balogh Dénes szeretetházakat tartották fenn a gyermekek számára. A háború előtt 150 fiúnak nyújtott szállást. Műhelyeiben ipari képzést és mezőgazdasági - kertészeti szakképzést nyújtott az Intézet. 1950-ben feloszlatták az egyesületet.