34. fond Országos Református Szociálisszolgálat iratai 1946-1950

Az 1946-1950-ig terjedő iratok tanúsága szerint a háború után kialakult nehéz szociális és gazdasági helyzetben egyházunk megpróbált segíteni: az árván maradt és a nagyon szegény sorsú gyermekeken örökbeadással (Hollandia, Svájc) üdültetéssel (Svájc, Hollandia, Dánia, Franciaország) és az egyház számára küldött külföldi segélyeknek a legrászorultabbakhoz való eljuttatásával.