3. g. fond Sajtó Osztály iratai 1942-1977

16 ifm

1.

doboz

Egyháztörténet című lap iratai

2.

doboz

Studia et acta I. kötet 1-2.

3.

doboz

Studia et acta I. kötet 3-6.

4.

doboz

Studia et acta I. kötet 7-10. és II. kötet 1-2.

5.

doboz

Studia et acta II. kötet 3-11.

6.

doboz

a.

Tanulmányok az evangélium...1977

b.

Keresztyén reménység a halottak felöl

7.

doboz

I.

Kinyomtatott anyagok kéziratai, kiadási és egyéb ügyintézésük

1.

Énekek kiadása, ügyintézése

1953-1955-1958

2.

Kiss S.: Újszövetségi szószedet

1955-1956

3.

Hittankönyv

1955-1960

4.

Konfirmációs Káté

1956

8.

doboz

5.

Esze Tamás: Élő nép, élő egyház

1958

6.

Kálvin Kalendárium

1958

7.

Korálkönyv

1959

8.

Áhítatos-könyv, Bibliaolvasó kalauz

1959-1960

9.

Névtár szerkesztésével kapcsolatos ügyintézés

1951

9.

doboz

II.

Sokszorosítással kapcsolatos ügyintézés

1949-1950

10.

doboz

Sokszorosítással kapcsolatos ügyintézés

1952-1953

11.

doboz

Sokszorosítással kapcsolatos ügyintézés

1954-1955

12.

doboz

Sokszorosítással kapcsolatos ügyintézés

1955-1956

13.

doboz

III.

1.

Levelezés, megrendelések

1950-1957

2.

Papírigénylés

1942-1955

14.

doboz

3.

a. Egyházi Tudósító címanyaga, levelezés stb.

1950-1952

3.

b. Egyházi Tudósító címanyaga, levelezés stb.

1952

15.

doboz

IV.

1.

Elszámolások

1956-1957

2.

a. Jegyzékmásolatok

1951-1953

16.

doboz

2.

b. Jegyzékmásolatok

17.

doboz

V.

1.

Postai küldemények iktatókönyve

1950

2.

a. Csekkszámlakivonatok I.

1950

2.

b. Csekkszámlakivonatok II.

1950

3.

Iktatókönyv

4.

a. Rendelések

1950

4.

b. Énekeskönyv rendelések statisztikája

1951

18.

doboz

5.

a. Konventi bibliaterjesztés: rendelések, nyilvántartások stb.

1950-1952

19.

doboz

5.

b. Rendelések A-C.

1949-1950

20.

doboz

5.

c. Rendelések D-F.

1949-1950

6.

Vegyes adminisztratív-ügyintéző iratok

1951-1959

7.

Sokszorosítógépek -egyháziasítása-

1952

21.

doboz

VI.

1.

Sajtó-munkacsoport: jelentkezések, megszervezési előmunkálatok, szabálytervezet, szabályzat, sajtóelőadók és jelentések

1950

2.

Sajtóelőadók

1951

3.

Sajtómunkacsoport: sajtóelőadók, jelentések, pályázati kéziratok, stb.: Dunántúli- és Tiszántúli egyházközségek összefoglaló jelentései

1951-1952

4.

Egyházközségi sajtókonferencia Péter János előadása

VII.

A magyarországi református teológiai főiskolák évkönyve, előszó: Bereczky Albert, szerkesztette: Pap László

1949/50

VIII.

A kaposvári lelkészi körön elhangzott előadás

1955

22.

doboz

Sajtófigyelő

23.

doboz

Sajtófigyelő

24.

doboz

Sajtófigyelő

25.

doboz

Sajtófigyelő

26.

doboz

Sajtófigyelő

27.

doboz

Sajtófigyelő

28.

doboz

Sajtófigyelő

29.

doboz

Sajtófigyelő

30.

doboz

Sajtófigyelő

31.

doboz

Sajtófigyelő

32.

doboz

Sajtófigyelő

33.

doboz

Sajtófigyelő

34.

doboz

Sajtófigyelő

35.

doboz

Sajtófigyelő

36.

doboz

Sajtófigyelő

37.

doboz

A Teológiai Szemle kéziratai

1958

38.

doboz

Református Egyház kéziratai

39.

doboz

Református Egyház kéziratai

40.

doboz

Református Egyház kézirattár

Református Egyház iktatója

1965-1974

Református Egyház iktatójának tárgymutatója

1965-1974