22. fond Magyar Keresztyén Leányegyesületek Nemzeti Szövetsége (KLE)

1904-ben Szilassy Aladárné, a Lorántffy Zsuzsanna Egylet elnöke összegyűjtötte a hasonló céllal működő nőegyleteket és létrehozta a Magyar Evangéliumi Nőegyesületek Nemzeti Szövetségét és ebben az évben a szövetség belépett a Keresztyén Leányegyesületek Világszövetségébe. A Szövetség célja: a szegények gondozása, vasárnapi iskolákba szervezése, gyűjtés jótékonysági célokra.

1924-ben a Szövetség megváltoztatta nevét: Magyar Keresztyén Leányegyesületek Nemzeti Szövetsége (MKLNSZ) lett.

1938 szeptemberében Kiss B. Júlia kapott megbízást a Konventtől a szervező titkári teendők ellátására. Kiss B. Júlia elsőrendű feladatának a parasztlányok misszióját érezte, s gyűjtötte össze a summás majd tanyasi lányokat és szervezett nekik konferenciákat.

A háború után folytatódott a népfőiskolai, bibliaiskolai munka, ifjúsági napot tartottak az ország különböző gyülekezeteiben.

Tahiban, a konferenciatelepen évente vezetőképzőt, országos leánytábort, serdülők és külön budapesti leányok táborát rendezték meg.

1950-ben nem kerülhette el feloszlatását a Leányegyesületek Szövetsége sem.