2. h. fond Alapok, alapítványok, hagyatékok iratai 1845-1944

1,75 ifm

1.

doboz

a. Alapítványokra vonatkozó intézkedések

1907

b. Alapítványt alapító levelek kellékei

1914-től

c. Alapokról és alapítványokról szóló konventi elnökségi jelentések

2.

doboz

a. Van Alphen-alapítvány (Bibliaterjesztésre)

1922-től

b. Baldácsy-alapítvány megosztása (Maga az alapítványnyi levéltár külön önálló részleg a 37. fond alatt)

c. Claparede Sándor-alapítvány (Magyar theologusok genfi ösztöndíj-alapja)

1909-től

3.

doboz

Buttler-hagyaték

1845-1873

4.

doboz

a. Bató István-alapítvány (Romániai misszióra)

1908-1927

b. Hangya-alapítvány (Gyámintézetre)

1925

c. Hegyi Mihályné-alapítvány

1888-tól

5.

doboz

a. Jordán István-alapítvány I. (Közalapra)

1885-től

Végrendelet, leltár

Vegyes Jordán akták

Ügyvédi jelentések

b. Jordán-alapítvány II.

1915-től

6.

doboz

a. Munkácsy Süteő István-alapítvány I. (kulturális alap)

1919-1932

b. Munkácsy Süteő István-alapítvány II.

1933-tól

c. Pálóczy Horváth Mária és Simon-alapítvány (Romániai misszióra)1865

1915-1926

7.

doboz

Révész Bálint-alapítvány

1915-1944

"Debreceni magyar református egyházközség egyházfenntartó alapja" (Konventi kezelés alatt)

8.

doboz

Roboz-alap I. (1-300)

1879-1881

(Pesti főiskolára, baracskai, iváncsai, győrszemerei egyházak)

9.

doboz

a. Roboz-alap II. (301-600)

1882-1884

b. Roboz-alap III. (601-900)

1885-1889

10.

doboz

Roboz-alap IV. (901-1400)

1888

11.

doboz

a. Roboz-alap V. (1401-1779)

1888-1894

b. Roboz-alap VI. (1780-1977)

(Hiányzik ebből az 1780-1828 és 1830-1880 sorszámú)

c. Szathmári Sándorné-alapítvány (Nyugdíjintézetre)

1942-től

12.

doboz

Szentendrei egyházfenntartó-alap

1907-től

(Jordán alapból évi közalapi segély)

13.

a.

doboz

Gelléri Szabó János-alapítvány (1896)(Gyámintézetre)

1908-1944

13.

b.

doboz

Rajner Gyula dr. alapítványa Protestáns Leánynevelő Intézetre

1906-1933